Ny rapport från Konstnärernas Riksorganisation om ateljéernas situation

För ca tre år sedan hade en grupp med företrädare för olika ateljéhus och andra produktionsplatser ett möte med Konstnärernas Riksorganisation. På mötet väcktes frågan om nödvändigheten av att göra en kartläggning av ateljéernas situation. Det var ett av flera initiativ som ledde fram till rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som baseras på en enkät som omfattar cirka 600 ateljéplatser. Rapporten kan laddas ned på den här sidan i länken nedan: http://kro.se/content/atelj%C3%A9erna-i-sverige