Om Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startats av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket bildades våren 2018 som en respons på den prekära situationen för ateljéföreningar och konstnärliga kollektivverkstäder i Stockholm där cirka 500 ateljéplatser i flera stora produktionshus riskerar att försvinna inom en snar framtid – och i kölvattnet av Transits rapport om konstnärliga produktionsplatser och striden om G-studion i Gustavsberg 2018.

Initiativtagare till nätverket var Konstnärernas Riksorganistion i Stockholms län, och Konstnärscentrum Öst som startade upp nätverket tillsammans med representanter från Wip:sthlm, G-studion, Slakthusateljéerna, NoA, Färgkontoret, Platform Stockholm.

Nätverket fungerar för närvarande som forum och kunskapsbas men har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.

Nätverket har under 2020 drivits av en mindre arbetsgrupp bestående av Jon Brunberg, Madeleine Kozma, Dan Lageryd och Irina Lindqvist.

Produktionsplatserna vill …

  • vara ett forum för informationsutbyte mellan konstnärliga produktionsplatser
  • vara de konstnärliga produktionsplatsernas röst i kulturpolitiken och samhällsdebatten
  • verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv
  • vara en mobiliserande kraft för ateljéföreningar och andra produktionsplatser för att kunna stå starkare tillsammans
  • sprida kunskap och väcka opinion om villkoren för konstnärlig produktion i Sverige
  • arbeta för att konstnärliga produktionsplatser skall inkluderas i stads- och samhällsplaneringen på ett sätt som är relevant för konstnärer
  • vara med och utveckla framtidens ateljéer
  • verka över de konstnärliga disciplinerna och med en internationell utblick

Under 2020 inleddes ett samarbete mellan Produktionsplatserna och Transit kulturinkubator på temat ”Här skapas konsten” med stöd från Stockholms stad. Samarbetsprojektet presenterades i februari 2020, sköts därefter upp på grund av coronan, men har nu återupptagits. Under våren 2021 kommer Transit erbjuda flera kostnadsfria workshops som vänder sig till ateljéföreningar och andra konstnärliga produktionsplatser från olika konstnärliga områden som genomförs med stöd från Stockholms stad.

Läs mer om ’Här skapas konsten’ och anmäl dig till workshops på Transits hemsida!

Kontakt:  mail@produktionsplatserna.se
Facebook: https://www.facebook.com/produktionsplatserna
Community: https://www.facebook.com/groups/produktionsplatserna.forum