Detta är Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startats av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket bildades våren 2018 som en respons på den prekära situationen för ateljéföreningar och konstnärliga kollektivverkstäder i Stockholm där cirka 500 ateljéplatser i flera stora produktionshus riskerar att försvinna inom en snar framtid.

Nätverket fungerar för närvarande som forum och kunskapsbas men har ambitionen att bli en röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och samhällsdebatten som verkar för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i landet.

Produktionsplatserna vill …

  • vara ett forum för informationsutbyte mellan konstnärliga produktionsplatser
  • vara de konstnärliga produktionsplatsernas röst i kulturpolitiken och samhällsdebatten
  • vara en mobiliserande kraft för ateljéföreningar och andra produktionsplatser för att kunna stå starkare tillsammans
  • sprida kunskap och väcka opinion om villkoren för konstnärlig produktion i Sverige

Representanter från följande ateljéföreningar och organisationer var med och startade upp nätverket 2018: Wip:sthlm, G-studion, Slakthusateljéerna, NoA, Färgkontoret, Platform Stockholm samt Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län och Konstnärscentrum Öst.

Under 2020 har nätverket drivits av en mindre arbetsgrupp bestående av Jon Brunberg, Madeleine Kozma, Dan Lageryd och Irina Lindqvist.

Under våren 2021 kommer Produktionsplatserna i samarbete med Transit kulturinkubator att genomföra flera workshops riktade till konstnärliga produktionsplatser på temat ”Här skapas konsten”.

Läs mer om ’Här skapas konsten’ och anmäl dig till workshops på Transits hemsida!

Kontakt:  mail@produktionsplatserna.se
Facebook: https://www.facebook.com/produktionsplatserna
Community: https://www.facebook.com/groups/produktionsplatserna.forum