Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som drivs av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket bildades våren 2018 som en respons på den prekära situationen för ateljéföreningar och konstnärliga kollektivverkstäder i Stockholm där cirka 500 ateljéplatser i flera stora produktionshus riskerar att försvinna inom en snar framtid. Nätverket fungerar för närvarande som forum och kunskapsbas för medlemmarna och har ambitionen att bli de konstnärliga produktionsplatsernas röst i kulturpolitiken och en viktig aktör i samhällsdebatten som verkar för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Stockholmsregionen.

Följande ateljéföreningar är medlemmar i Produktionsplatserna (nov 2018): Wip Stockholm, Slakthusateljéerna, NoA, G-Studion, Färgkontoret, Platform Stockholm, samt representanter från Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län och Konstnärscentrum Öst.

Nätverket drivs av ordföranden: Madeleine Kozma och Siri Tolander.

Kontakt:  madeleine.kozma10@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/produktionsplatserna